Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego gea24.pl

 

Regulamin – niniejszy regulamin, normujący zasady korzystania ze Sklepu, będący integralną częścią umowy zawieranej pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

Umowa – umowa sprzedaży zawarta miedzy Kupującym a Sprzedającym, której integralna częścią jest Regulamin.

Strony – Obie strony Umowy, Kupujący i Sprzedający.

Stronami umowy sprzedaży w sklepie internetowym gea24.pl jest: 
Sprzedający: ARTMANN Artur Bandyszewski, z siedzibą: Czołowo 120, 88-200 Radziejów, NIP: PL9820193445, REGON: 911341517
Kupujący: pełnoletnia Osoba lub firma, dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu.

Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów wyłącznie za pośrednictwem sieci Internetowej

 

 §1 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

 1. Składając zamówienie Kupujący akceptuje poniższy Regulamin. 
 1. Umowa zawierana jest w języku polskim. 
 1. Kupującym może być tylko osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Kupującym może być zarówno przedsiębiorca, dokonujący zakupu w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, jak i konsument. Kupujący powinien mieć miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Polski (dla celów doręczenia przesyłki). 
 1. Przepisy Regulaminu nie uchybiają powszechnie obowiązującym przepisom prawa dotyczącym ochrony konsumentów, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny i Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. 
 1. Ewentualne niezgodności postanowień Regulaminu z  powszechnie obowiązującymi normami prawa, uważa się za nieobowiązujące. W ich miejsce stosuje się odpowiednie normy powszechnie obowiązującego prawa.

 

 §2

 

Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się: telefonicznie – numer  608 416 114 lub 54 285 15 02,

e-mailem – sklep@gea24.pl

Korespondencję tradycyjną należy nadsyłać na adres siedziby Sprzedającego.

 

§3

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

  

 1. Składanie zamówień w sklepie odbywa się poprzez:      
 • wypełnienie odpowiednich formularzy zamówienia na stronie sklepu     
 • kontakt telefoniczny dostępny pod numerami: 608 416 114 oraz 54 285 15 02     
 • przesłanie zamówienia e-mailem na adres sklep@gea24.pl

Jeżeli złożenie zamówienia odbywa się poprzez stronę www.gea24.pl, po złożeniu zamówienia Klientowi zostaje wysłana e-mailem informacja o jego otrzymaniu przez sklep (jeśli podał on swój adres e-mail przy składaniu zamówienia).

 1. Po złożeniu zamówienia ewentualne uwagi do zamówienia: szczegóły odnośnie kolorów bądź typów zamówionych towarów, prośby o korektę danych bądź formy przesyłki wpisywać można w pole "Twoje uwagi". W razie wątpliwości informacje te można również podać telefonicznie pracownikowi biura sprzedaży gea24.pl 
 1. W przypadku, kiedy zamówienie nie może zostać zrealizowane z powodu braku wybranego produktu na magazynie/ wyczerpania asortymentu klient zostanie o tym poinformowany i będzie mógł zmienić lub anulować zamówienie. 
 1. Klient wybiera sposób dostarczenia towaru spośród następujących możliwości:        
 • dostawa przesyłką kurierską po wpłacie na konto     
 • dostawa przesyłką kurierską za pobraniem. Każdy klient składając zamówienie w sklepie wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu kupującego na zamówione towary. 

 

§4

  PŁATNOŚĆ

 

 1. Płatność za zamówiony towar odbywa się w następujący sposób:        
 • przy odbiorze: należność pobiera kurier;     
 • przelewem bankowym na konto sklepu – ING O. w Bydgoszczy, nr: 96 1050 1139 1000 0090 7677 5411     
 • poprzez system płatności internetowych – Payu.pl . Płatności w tym systemie dokonywane są zgodnie z regulaminem tego systemu dostępnym na  stronie payu.pl 
 1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia pod warunkiem, iż towar znajduje się na stanach magazynowych sprzedawcy. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian bez powiadamiania o tym fakcie kupującego.

 

§5

  REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 

 1. Gea24.pl realizuje zasadę uczciwej odpłatności za wysyłkę. Wszystkie zamówienia wysyłamy zgodnie z wskazaniami złożonymi przy składaniu zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej. 
 1. Koszty przesyłki naliczane są automatycznie w zależności od wagi paczki. Waga paczki naliczana jest jako suma wagi wszystkich towarów w zamówieniu, przy czym waga towaru nie informuje o rzeczywistej wadze towaru, a jest tylko współczynnikiem służącym do wyznaczenia rzeczywistego kosztu transportu.
  Koszt przesyłki wyliczony przez system podczas składania zamówienia jest kosztem przesyłki ostatecznym i nie ulega zmianie, nawet w przypadku gdy firma kurierska naliczy sprzedawcy większą kwotę niż ta za zapłacona za sprzedawcę. 
 1. Nie naliczamy dodatkowych opłat za pakowanie przesyłki

 

§6

  TERMINY REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

  

 1. Wszystkie zamówienia realizowane są na bieżąco. Przesyłki wysyłane są codziennie do godziny 13:00.
  Termin realizacji zależy więc głównie od wybranego sposobu płatności:      
 • przesyłki za pobraniem - czas dostawy przesyłki firmą kurierską wynosi 1-2 dni roboczych,     
 • przesyłki przy płatności poprzez system internetowy – Payu.pl - czas dostawy przesyłki firmą kurierską wynosi 1-2 dni roboczych,    
 • przedpłata na konto bankowe - po zaksięgowaniu wpłaty czas dostawy przesyłki firmą kurierską wynosi 1-2 dni roboczych. 
 1. Poza tym termin realizacji zamówienia zależny jest od dostępności danego produktu w naszym magazynie. W przypadku gdyby okazało się, iż zamówionego towaru nie mamy w magazynie niezwłocznie poinformujemy Państwa o tym fakcie telefonicznie. 
 1. O dokładnym terminie dostarczenia przesyłki i jej numerze Nabywca jest indywidualnie powiadamiany przez e-mail (gdy został podany) w momencie wysyłki towaru z naszego magazynu. 
 1. Kupujący jest obowiązany skontrolować stan przesyłki w momencie jej dostawy. W przypadku widocznych uszkodzeń opakowania Kupujący powinien fakt ten zgłosić osobie doręczającej przesyłkę i o ile jest to możliwe,  przy jej udziale sporządzić protokół szkody.

 

§7

  TOWARY I ICH SPECYFIKACJE

 

Każdy zakupiony towar w naszym sklepie jest fabrycznie nowy.

Razem z przesyłką towaru dostarczane są: gwarancja, instrukcja obsługi (o ile produkt je posiada).

 

§8

  ZWROTY

 

Klient może zrezygnować z zakupionego towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki, pod warunkiem, że nie był on używany, nie jest w żaden sposób zniszczony oraz zwracany jest w oryginalnym opakowaniu nie noszącym śladów używania(zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny").

Aby dokonać zwrotu należy wydrukować i wypełnić dokument zwrotu oraz przesłać towar wraz z oryginałem faktury na adres magazynu firmy:

ARTMANN Artur Bandyszewski

Sklep GEA24.PL

Czołowo 120 
88-200 Radziejów
 

Aby zwrot został uznany muszą być spełnione następujące warunki:

 

 • Towar nie może być uszkodzony ani nosić śladów używania. 
 • Towar musi zostać zwrócony w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu. 
 • Produkty składające się z wielu elementów nie mogą być zdekompletowane. 
 • Jakiekolwiek metki, zawieszki i inne oznaczenia towaru nie mogą być w żaden sposób naruszone.

 

Jeśli którykolwiek z powyższych warunków nie zostanie dotrzymany, zwrot nie będzie uwzględniony.

Sklep nie przyjmuje przesyłek wysłanych z opcją płatności przy odbiorze. Towar odesłany przesyłką za pobraniem nie będzie odbierany. Zwracany towar klient zwraca na swój własny koszt za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Pieniądze za zwrócony towar zostaną przesłane w ciągu 10 dni roboczych od daty otrzymania przez sklep towaru przelewem na wskazany rachunek bankowy. Poniesione przez Klienta koszty związane z dostarczeniem towaru do magazynu firmy ARTMANN podczas wykonywania prawa do odstąpienia od umowy, nie podlegają zwrotowi.

Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. nr 22, poz. 271) prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi przypadku świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą. Do świadczeń takich zalicza się m.in. zamówienia na produkty, które zostały w szczególny sposób zmienione zgodnie z życzeniem klienta, oraz produkty, którym na życzenie klienta w produkcji nadano cechy nietypowe (np. niestandardowy rozmiar).

Pobierz dokument zwrotu

 

§9

  REKLAMACJE

 

Reklamacje dotyczące Produktów powinny być składane e-mail lub pisemnie na adres Sprzedającego. W piśmie zawierającym reklamację należy podać, dane osoby reklamującej, oraz opisać przyczyny reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedający informuje Kupującego w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji w formie pisemnej (istotna jest data nadania przesyłki listowej), a także w formie e-maila

Pobierz dokument reklamacji

 

§10

OCHRONA PRYWATNOŚCI I INNE PRAWA

  

 1. Sprzedający jest administratorem danych osobowych uzyskanych od Kupującego w procedurze zakupu Produktów. 
 1. Kupujący w toku procedury zakupu Produktów, dobrowolnie podaje swoje dane osobowe w zakresie wymaganym przez Sprzedającego. 
 1. Uzyskane przez Sprzedającego dane osobowe są gromadzone i przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zawartej z Kupującym umowy, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. 
 1. W każdym czasie Kupujący może zobowiązać Sprzedającego, poprzez przesłanie stosownego zapytania, w tym również e-mailem, do udzielenia informacji o stanie przetwarzanych danych osobowych dotyczących jego osoby. 
 1. Kupującemu przysługuje również prawo do żądania usunięcia, uzupełnienia lub zmiany danych osobowych przetwarzanych przez Sprzedającego.
 2. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Sklepu Internetowego poświęconej polityce prywatności.

 

§11

  OCHRONA KONSUMENCKA

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) klient może zrezygnować z zakupionego towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki z zamówionym towarem.

 

 1. Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość 
  nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:      
 • świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w §9 ust. 1,     
 • dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,     
 • umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,     
 • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,     
 • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,     
 • dostarczania prasy, 

§12

  POLITYKA COOKIES

 

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. 
 1. Szczegółowe informacje na temat plików cookies znajdują się na stronie internetowej Sklepu Internetowego poświęconej polityce prywatności

 

§12

  REKLAMACJE I PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Kupujący będący konsumentami, mają prawo do zwrotu zamówionych towarów w ciągu 14 dni.

Konsument to każda osoba fizyczna, dokonująca wiążącej prawnie transakcji, niezwiązanej z jej działalnością handlową lub zawodową. W kwestii prawa do odstąpienia od umowy mają zastosowanie poniższe regulacje.

 

Pouczenie o odstąpieniu od umowy:

 

Prawo do odstąpienia od umowy

Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni – bez podania przyczyny. Czas ten liczony jest od dnia, w którym Kupujący (lub upoważniona przez Kupującego osoba; nie może to być jednak kurier firmy przewozowej), otrzymał ostatni zamówiony Produkt.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować o tym fakcie Sprzedającego listownie (ARTMANN Artur Bandyszewski, Czołowo 120, 88-200 Radziejów) lub mailowo (sklep@gea24.pl). W tym celu Kupujący może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to obowiązkowe.

 

Konsekwencje odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy, Sklep zwróci Kupującemu wszystkie dokonane przez Kupującego płatności, łącznie z kosztami dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, w ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodził się on na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

Przesyłkę należy odesłać w przeciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy na adres: ARTMANN Artur Bandyszewski, Sklep GEA24.PL, Czołowo 120, 88-200 Radziejów


Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle towary przed upływem terminu 14 dni. Kupujący będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Kupujący odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Koniec pouczenia o odstąpieniu od umowy.

 

Formularz odstąpienia od umowy

W przypadku chęci odstąpienia od umowy, można wypełnić poniższy formularz i odesłać go na adres ARTMANN Artur Bandyszewski, Sklep GEA24.PL, Czołowo 120, 88-200 Radziejów lub mailowo na adres: sklep@gea24.pl

W formularzu należy uwzględnić:

- adresata (należy tu umieścić dane Sprzedającego)

- zdanie: „Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów (tu należy wskazać produkty)”

- datę odbioru produktów

- numer zamówienia/numer rachunku

- imię i nazwisko konsumenta

- adres konsumenta

- podpis konsumenta (tylko w przypadku przesłania formularza w wersji papierowej)

- datę

 

§14

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. W sprawach nieuregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 1. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez ARTMANN Artur Bandyszewski w ramach prowadzonego sklepu gea24.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje dotyczące dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znaleźć można pod adresem: www.uokik.gov.pl 
 1. Informacje umieszczone na stronie sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła?
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl